Wat is een WA-verzekering?

Rondom de WA-verzekering is er nog wel eens het een en ander onduidelijk. De WA-verzekering die staat voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt namelijk regelmatig verward met de reguliere aansprakelijkheidsverzekering. Op www.wa-verzekering.info wordt er uitgelegd wat een WA verzekering is en dit zal vergeleken worden met de reguliere aansprakelijkheidsverzekering.  

WA-verzekering staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Binnen deze verzekering wordt de verzekerde beschermt tegen het risico om aansprakelijk te zijn. Deze verzekering is enkel bedoelt voor schade die is veroorzaakt tijdens het besturen van een motorvoertuig. Zo kan er tijdens het rijden schade worden aangebracht aan een ander voertuig, een huis, maar ook aan het welzijn van een ander persoon. Voor eigenaars van motorvoertuigen is het verplicht om de WA-verzekering af te sluiten. De persoon waarbij de schade is aangericht kan hierdoor via de verzekeraar een schadevergoeding krijgen. Het is natuurlijk wel van groot belang dat de schade zonder opzet is aangebracht. Stel dat de bestuurder schuldig bevonden kan worden van bijvoorbeeld alcoholgebruik of bellen tijdens het rijden, dan zal de verzekeringsmaatschappij niet garant staan voor de vergoeding van de schade. De bestuurder zal dan zelf de schade moeten vergoeden.

Een aansprakelijkheidsverzekering is anders dan de WA-verzekering. Waar de WA-verzekering gaat over schade aangebracht tijdens het besturen van een voertuig, kan de reguliere aansprakelijkheidsverzekering juist in andere situaties gebruikt worden. Zo kan de aansprakelijkheidsverzekering van pas komen wanneer een persoon per ongeluk een glas water over de laptop van een ander persoon omstoot. Via de verzekeringsmaatschappij kan de schade dan vergoed worden. Het primaire doel van de aansprakelijkheidsverzekering, volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid, is dan ook het herstellen of het compenseren van schade. Ook kan de aansprakelijkheidsverzekering een corrigerende werking hebben op het gedrag van de verzekerde. Wanneer een persoon al een keer per ongeluk schade heeft aangebracht dat via de verzekeraar geregeld moest worden, dan zal de persoon voortaan beter opletten en voorzichtiger te werk gaan. Als laatste kan de aansprakelijkheidsverzekering worden gezien als een genoegdoening van de partij die schade heeft geleden. Er wordt als het ware erkent dat men schade heeft geleden en dit zal dan ook vergoed worden.